PROJECTEN

CE en Safety consultancy voor “The Rolling Road” op Automotive Campus Helmond

De Rolling Road is een testbank voor opleggers, vrachtwagens en bussen. Deze testbank is ontwikkeld voor het testen van de levensduur van complete assen en/of aanverwante constructies.
BKL ondersteunt de groep Shared Facilities met kennis van de Machinerichtlijn, CE-markering en Design for Safety. Doel is te zorgen voor een veilige ontwerp- en gebruiksomgeving en volledige CE-conformiteit voor "The Rolling Road".

BKL's consultancyaanpak:

  • Informatie verzamelen over het systeem
  • Toepasselijke normen en wetgeving vaststellen
  • De grenzen bepalen van het systeem waarop de CE-markering van toepassing zal zijn
  • Overall risicoanalyse van het totale systeem gedurende de hele levenscyclus: Risico-inventarisatie, -evaluatie (ranking), maatregelen voor risicoreductie
  • Performance- en veiligheidsniveau PL of SIL berekenen
  • Valideren van veiligheidssoftware

Wilt u meer over ons weten?