PROJECTEN

Train the Trainer

Een "Train the Trainer" sessie is weer succesvol afgerond!
Medewerkers van de klant zijn speciaal vanuit een ander deel van de wereld ingevlogen om getraind te worden. Een van de stagiairs kwam uit Taiwan en een andere uit Korea. Gedurende twee weken verbleven ze in Eindhoven voor een dagelijkse training bij BKL in Nuenen. De training was deels theoretisch, maar de praktijkactiviteiten waren net zo belangrijk.

Procedure
Ten eerste besteden onze trainers de nodige aandacht aan de theorie en geven een complete uitleg van alle aspecten. Tijdens de theoretische bespreking worden al deze aspecten uit het handboek besproken. Vervolgens geven onze trainers een uitgebreide demonstratie aan de simulatiemachine. Bij deze demonstratie zijn alle installatie-, gebruiks- en veiligheidsaspecten uit de handleiding basisprincipe. Daarna wordt de mogelijkheid geboden om zelfstandig te oefenen en de verworven kennis in praktijk te brengen. Het uiteindelijke doel is het besef dat veiligheidsrisico's kunnen ontstaan wanneer de handleiding niet nauwlettend wordt opgevolgd.

BKL heeft alle faciliteiten in huis
Een belangrijk onderdeel van de training is het aansluiten van de installatie op een machine. BKL beschikt hiervoor over een simulatiemodel van de machines van de klant. Dat de kandidaten uitgebreid zelfstandig kunnen oefenen met het hijs- en hefgereedschap is een groot voordeel. Omdat het om specifieke tools gaat, is een combinatie van theorie en praktijk dus erg belangrijk.

Doelgroep
Deelname aan deze trainingen is, in overleg met de klant, specifiek voorbehouden aan instructeurs (“Trainers”) van de klant. Op hun beurt kunnen zij hun eigen medewerkers trainen in hun eigen opleidingscentra. Het te bereiken einddoel is de veilige uitwisseling van machinemodules door goed opgeleide eindgebruikers.

Jaarplanning
Jaarlijks wordt in overleg met de klant een aantal sessies per jaar gepland. Beschikbaarheid van de trainers en medewerkers van de klant vraagt om een strakke planning. De hijs- en hefgereedschappen maken deel uit van de serviceorganisatie van de klant. De beschikbaarheid van deze tools is een belangrijke succesfactor voor de trainingsessies.

Wilt u meer over ons weten?