Nieuws

Vermindering van arbeidsongevallen.

In dit Nederlandse artikel staat dat er in 2019 meer arbeidsongevallen hebben plaatsgevonden dan in 2018.
Wat kunnen werkgevers en werknemers doen om de risico's van arbeidsongevallen te verminderen?

Creëer bewustzijn
Werkgevers en werknemers moeten meer besef krijgen van veiligheid op de werkplek.
Niemand wil dat er ongelukken gebeuren, wat het letsel ook moge zijn.
Veel gehoorde gemakzuchtige excuses zijn: “Er is nog nooit iets gebeurd in mijn bedrijf” en “We doen dit al jaren zo”.
Het lijkt misschien dat mensen niet aan gevaren staan blootgesteld, maar eigenlijk raken ze gewoon gewend aan de gevaren en zien ze die niet meer als zodanig.
Dit betekent in ieder geval niet dat er geen risico's zijn.

Risicobeoordeling van een machine of situatie
Met behulp van een risicobeoordeling kunnen de gevaren van een machine of situatie worden beoordeeld en verminderd zodat afdoende risicoreductie wordt bereikt. Risicobeoordelingen lijken in eerste instantie misschien veel moeite en geld te kosten, maar een ongeval met letsel hakt er veel erger in.

Beoordeling van machinerie voordat deze wordt gekocht
Wanneer een werkgever van plan is machines (met CE-markering) te kopen voor gebruik door werknemers, is het vooral belangrijk om een beoordeling van deze machines uit te voeren voordat ze worden gekocht. Zo'n beoordeling moet ook veilig worden opgeborgen gedurende de gehele gebruikstermijn.

Per definitie wil je natuurlijk in een veilige omgeving werken.
Niet omdat het wettelijk verplicht is, maar omdat je niet wilt dat iemand betrokken raakt bij een ongeval.

De Arbeidsinspectie (I-SZW) heeft een strenger toezicht op preventie van deze ongevallen aangekondigd.

Als u hulp nodig heeft bij het bepalen van de veiligheid in uw bedrijf en andere verwante onderwerpen, neem dan contact op met www.bkl.nl

Wilt u meer over ons weten?