Veiligheid

Deskundig op het gebied van veiligheid

Productveiligheid
Voor BKL is veiligheid van het hoogste belang. Veiligheid is een van de eerste stappen in het ontwerpproces van uw nieuwe product. Om te bepalen of uw product veilig is, moet er om te beginnen een risicobeoordeling gedaan worden. In een risicobeoordeling worden alle mogelijke risico's in uw ontwerp geïdentificeerd en naar zwaarte geschat (met een cijfer). Er worden speciale maatregelen genomen om tot afdoende risicovermindering te komen. Met zijn jarenlange ervaring is BKL gespecialiseerd in de implementatie van de beste praktische maatregelen voor risicoreductie en weet het tevens of en wanneer afdoende risicoreductie is bereikt.

Naleving van EU-wetgeving
Wanneer u als fabrikant uw product naar de Europese Economische Ruimte brengt, moet dit product mogelijk voldoen aan de EU-wetgeving. Als fabrikant bent u verantwoordelijk om een veilig product op de markt te brengen. U toont naleving van EU-wetgeving aan door uw product te voorzien van een CE-markering, waaruit blijkt dat het product voldoet aan alle relevante essentiële vereisten voor gezondheid en veiligheid. Afhankelijk van het soort product is specifieke wetgeving van toepassing, bijvoorbeeld (lijst niet volledig):

  • Machinerichtlijn
  • Laagspanningsrichtlijn
  • EMC-richtlijn

De fabrikant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de conformiteitsbeoordeling. BKL heeft de kennis in huis om u te informeren over welke wetgeving van toepassing is op uw product, wat het doel ervan is en hoe u uw product zo ontwerpt dat het aan de wetgeving voldoet.

Technisch constructiedossier
Als fabrikant van het product bent u ook verantwoordelijk voor het technisch constructiedossier van het product. BKL adviseert u over welke documenten er aangemaakt moeten worden en waarom dat belangrijk is. Wij helpen u ook bij het maken van de documenten. Het technisch constructiedossier bestaat uit (minimaal):

  • Documentatie van de risicobeoordeling
  • Sterkte- en stabiliteitsberekeningen
  • Keuringsdocumenten
  • Gebruikershandleiding

Bestaande producten
In het geval van bestaande producten kan het nodig zijn om te bepalen of het product veilig is en voldoet aan de toepasselijke EU-wetgeving. BKL helpt u bij een eerste risicoanalyse om de risico's te bepalen en in te schatten. Hierna adviseren we u eventueel over te nemen maatregelen.

Meer weten?
Nieuwsgierig geworden naar wat BKL voor u kan betekenen? We maken graag tijd vrij om met u te praten over productveiligheid en wetgeving.

Wilt u meer over ons weten?